Contacteer ons

Het team van Praktijk CURA SALUS werkt enkel op afspraak!
Huisbezoeken zijn ook mogelijk.
Afspraken afzeggen of verplaatsen kan, maar minstens één dag op voorhand.


Contacteer ons via e-mail :

cura.salus@telenet.be
Adres:
Praktijk CURA SALUS
Westrozebekestraat 4
8840 Oostnieuwkerke

telefoon:
051 241 341
email:
cura.salus@telenet.be

Locatie

locate us
SLUITEN

Kinesitherapie

Specialiteiten

Myofasciale therapie
is een alternatieve pijnbehandeling. Het behandelt pijn die zijn oorsprong vindt in pijnpunten of ook triggerpunten genoemd. Deze punten ontwikkelen zich in spieren die op een verkeerde manier functioneren ten gevolge van een trauma, statiekafwijkingen, beenlengteverschil, gewrichtsaandoeningen, operatieve ingrepen, spieroverbelasting, rugblokkades, enz. De behandeling van triggerpunten steunt op 2 pijlers. Het punt wordt aangeprikt met een acupunctuurnaald en daarna wordt aangedane spier(en) gestretcht. Wanneer er op RX, echo, scanner geen duidelijke pathologie zichtbaar is en lokale infiltraties, klassieke kiné of medicamenteuze behandeling geen afdoende resultaten gaven. Dan zou het wel eens over een Myofasciaal pijnsyndroom kunnen gaan. Chronische tennisellebogen, pubalgie bij voetballers of andere sporters, achillespeestendinitis of frictiesyndroom bij lopers, restpijnen na een discus hernia operatie, blijvende schouderpijn, … zijn enkele voorbeelden waarbij het kan gaan om een myoafasciaal syndroom.

Cardiorespiratoire kinesitherapie
Het cardiorespiratoir systeem bestaat uit het hart, de longen en de bloedcirculatie. We maken hier een onderscheid tussen caridiale (hart) en respiratoire (longen) kinesitherapie. Bij cardiovasculaire aandoeningen (bypass, stent, myocard-infarct,..) komen de patïenten na hospitalisatie bij ons terecht voor cardiale revalidatie. Met deze patiënten werken we met aangepaste fysieke inspanningen naar goede conditie/hartwerking toe. Respiratiore revalidatie bestaat uit de preventie en behandeling van stoornissen van de ademfunctie. Hieronder verstaan we de behandeling van chronische longaandoeningen, acute luchtweginfecties (bv. Bij kinderen en baby’s) en pre- en/of postoperatieve begeleiding bij hart of longoperaties.

Manuele lymfedrainage
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht en is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een goede conditie verkeert. Eén van de systemen die de waterhuishouding in het lichaam reguleert is het lymfestelsel. Het is de lymfe die een drainerende, voedende en zuiverende rol in ons lichaam vervult. Deze functie kan bemoeilijkt worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. Hierdoor kan er (zichtbaar of onzichtbaar) oedeem ontstaan. Manuele lymfedrainage ad modum Vodder is een massagetechniek die aan de hand van een zachte, ritmische en spiraalvormige druk het lymfestelsel wil stimuleren. Met deze techniek wil de therapeut het overtollige vocht op een bepaalde plaats in het lichaam wegbrengen via de lymfebanen en de lymfeklieren. De vochtdoorstroming wordt gestimuleerd, de immuniteit wordt verhoogd, de stress wordt verlaagd en het hormonale stelsel wordt geoptimaliseerd. De drainage begint bij de lymfeklieren in de hals (de basis), gevolgd door de lymfeklieren in de buiktstreek, oksels, liezen en/of het gelaat. Daarna wordt de specifieke behandeling op de lymfeklieren in het been, de arm, de borst of de rug toegepast.

Pre- en postnatale begeleiding
Perinatale kinesitherapie of zwangerschapsbegeleiding is aangewezen voor (prenataal) en na (postnataal) de bevalling. Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van de vrouw ingrijpende veranderingen en bijna onvermijdelijk steken typische zwangerschapskwaaltjes de kop op. Vaak wordt ook met enige angst tegen de bevalling zelf aangekeken. Na de bevalling is het vrouwelijk lichaam helemaal "uit vorm".
In de prenatale kinesitherapie komen in overleg met de patiënte volgende items aan bod:
- aangepaste oefentherapie en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (bekkeninstabiliteit, rugklachten, oedemen, urineverlies, kortademigheid,…) tegen te gaan of te behandelen.
-Training van de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie voor en na de bevalling te verkleinen, en om een vlotte arbeid te stimuleren.
-Aanleren van verschillende ademhalingstechnieken tijdens de prenatale periode, de arbeid en de bevalling.
-Baringsoefeningen/perstechnieken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de bevalling.
-Tips om tijdens de arbeid de weeën op te vangen.
Postnatale kinesitherapie bestaat uit:
-Re-educatie van de bekkenbodemspieren.
-Stabilisatietraining: core stability (buikspieren en rugspieren)
-Heropbouw van de algemene fysieke conditie en spierkracht.
-Behandeling van ev. klachten na zwangerschap/bevalling.

Rug- en nekschool
Dit aspect van revalidatie spitst zich vooral toe op de centrale as van het lichaam (nek –rug). Klachten zoals chronische rugpijn, hernia, discus bulging, facetartrose, ischias,.. komen hier aan bod. Eerst wordt er op basis van de klachten van de patiënt een diagnose opgemaakt en volgt er een behandeling op maat. Deze behandeling wordt verder aangevuld met oefeningen op houdingscorrectie, stabiliteit en het verminderen van de spanning op nek en/ of rug. We begeleiden u in deze oefeningen en geven u ook tips en advies mee zodat u uw activiteiten kan uitvoeren met minder belasting. Mensen zonder klachten kunnen hier ook preventief behandeld worden.

Sportkinesitherapie
Sportkinesitherapie is bedoeld om blessures op gelopen tijdens het sporten te behandelen en de sporter zo snel mogelijk terug te laten sporten. Dit vereist een gespecialiseerde aanpak waarbij het probleem/ de blessure onderzocht wordt en er een behandeling op maat wordt uitgewerkt. Deze behandelingen kunnen bestaan uit technieken zoals: manuele therapie, myofasciale therapie, taping,… Dit vullen we telkens aan met sportspecifieke oefeningen voor een correct bewegingspatroon binnen uw sport. Hier houden we dan ook rekening met aspecten zoals: kracht, lenigheid, coördinatie, uithouding, snelheid,.. Er wordt gestreefd naar een totale revalidatie en niet onbelangrijk: ook de preventie van blessures!